Sportec

Formulieren

ZiekenfondsTussenkomst ziekenfonds

Sinds enkele jaren krijgt de sportdienst/sportclub de vraag van sporters om een attest in te vullen voor het ziekenfonds. Zo kan je als deelnemer aan een activiteit van de sportdienst een gedeeltelijke terugbetaling krijgen van het lidgeld. De ziekenfondsen doen dit vanuit het idee dat sporten gezond is. Onderzoeken hebben bewezen: wie regelmatig sport komt minder in de ziektestatistieken voor: De tussenkomsten variëren sterk tussen de verschillende mutualiteiten en zelf tussen de verschillende regio's in Vlaanderen.

Heel wat ziekenfondsen komen tegemoet in de bijdrage die betaald wordt voor het lidgeld van de sportclubs, vakantie- en sportkampen, openluchtklassen,...

Via onderstaande links kan je nagaan hoeveel de tussenkomst bedraagt en welke de te nemen stappen zijn.

Deze alfabetisch gerangschikte informatie is onder voorbehoud en louter informatief.

* Christelijke mutualiteiten (geen leeftijdsgrens meer, vroeger tot 24 jaar)
* Liberale mutualiteit
* Onafhankelijk ziekenfonds
* Socialistische mutualiteit

De namen van de acties waarin deze ziekenfondsen een terugbetaling voorzien variëren: 'Sportprikkel', 'Prikkel pakket', 'Lidgeld sportclubs', 'Tussenkomst Sporty'.

 

Verzekeringen

TennisVlaanderen heeft bij de verzekeringsmaatschappij Ethias een polis sportongevallen. Elk lid dat bij TennisVlaanderen is aangesloten, valt automatisch onder deze verzekering. Ter info: polis sportongevallen